Vraag 10

Die verhouding tussen frekwensie (f) en maksimum kinetiese energie (Ek(maks)) van foto-elektrone vrygestel uit twee katodes, M en N, van verskillende foto-elektriese selle word ondersoek. Die grafieke hieronder is uit die resultate verkry. 10.1 Definieer die term drumpelfrekwensie. (2) 10.2 Hoe vergelyk die maksimum kinetiese energie van foto-elektrone wat uit katode N vrygestel word met … Read more

Vraag 10

10.1 Die onvolledige vergelykings hieronder toon die vier stappe betrokke by die nywerheidsbereiding van swawelsuur (H2SO4). A en B verteenwoordig twee verbindings. Skryf neer die NAAM of FORMULE van:10.1.1 Verbinding A (1) 10.1.2 Verbinding B (1) 10.1.3 Die katalisator wat in Stap II gebruik word (1) Die swawelsuur wat in Stap IV gevorm word, word … Read more

Vraag 10

Wanneer lig van verskillende frekwensies op die metaalkatode van ‘n fotosel invallendis, word foto-elektrone vanaf die oppervlak van die katode vrygestel.Die grafiek hieronder toon die verhouding tussen die maksimum kinetiese energie(Ek(maks)) van ‘n vrygestelde foto-elektron en die golflengte van die invallende lig. 10.1 Gebruik die grafiek en bepaal die maksimum kinetiese energie van dievrygestelde foto-elektron … Read more