Vraag 8

Drie weerstande word aan ‘n battery met ‘n onbekende emk en onbekende interne
weerstand r verbind, soos hieronder getoon.
Ignoreer die weerstand van die verbindingsdrade.

8.1 In die definisie van die emk van ‘n battery hieronder gegee, verteenwoordig
(a) en (b) ontbrekende woorde of frases.
Die emk van die battery is die maksimum (a) … verskaf deur ‘n battery per
(b) … wat daardeur beweeg.
Skryf (a) en (b) in jou ANTWOORDEBOEK neer en langs elkeen die
ontbrekende woord of frase. (2)


Met skakelaar S GESLUIT, is die lesing op die voltmeter 2,63 V.
8.2 Bereken die ekwivalente eksterne weerstand van die stroombaan. (4)
Skakelaar S word nou OOP gemaak en die lesing op die voltmeter is 2,8 V.


8.3 Bereken:
8.3.1 Die interne weerstand van die battery (8)
8.3.2 Die emk van die battery (2)
[16]

How useful was this Question?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this question.